Горлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №14 – багатопрофільний ліцей «Лідер» – сучасний навчальний заклад, в якому активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології. Він є обласною науково-дослідною площадкою. Основною метою навчально-виховного процесу в НВК є створення оптимальних умов для отримання учнями знань та вмінь, необхідних для життя та професіональної реалізації у полікультурному високотехнологічному середовищі.

В закладі працюють педагоги-професіонали, існує розгорнута система позаурочної предметної та позапредметної освіти,купить раскладушку, (студій, гуртків, секцій), викладання ведеться не тільки за державними, а і за авторськими програмами, здійснюється учнівська проектно-дослідна діяльність з гуманітарного, економіко-правового, екологічного та оздоровчого напрямків.

.